Privacy & Policy

Privacy & Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. เราขอยืนยันที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้

1. ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address, ข้อมูลสถานที่ตั้ง, ชนิดขอบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการ เช้าชม และเจ้าหน้าที่ที่เปิดดู
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเราและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการ ซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์
ค. ข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ, การแจ้งเตือนอีเมลล์ และ/ หรือจดหมายข่าว
ง. ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับเรา

2. คุ๊กกี้ (Cookies)

คุ๊กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลส่งระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ โดยถูกเก็บในเว็บบราวเซอร์ ซึ่งไฟล์ ดังกล่าวจะถูกส่งให้เซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์ร้องขอ การเปิดเพจเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับ บราวเซอร์ได้
เราอาจจะส่งคุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บในบราวเซอร์ของคุณ, เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุ๊กกี้เพื่อใช้จัดการ เว็บไซต์, ปรับปรุงการใช้งาน หรือเพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาด เราอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อรู้จักคอมพิวเตอร์ของ คุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และเพื่อปรับการแสดงผลให้เข้ากับแต่ละบุคคล บราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ คุณปฏิเสธการรับคุ๊กกี้ แต่อย่างไรก็ตามจะมีผลต่อการใช้งานของคุณในหลาย ๆ เว็บไซต์ด้วย

3. การใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ส่งให้กับทางเว็บไซต์เรา จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์ดังนี้
ก.บริหารจัดการเว็บไซต์
ข.ปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของแต่ละบุคคล
ค.เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
ง.สื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ
จ.ส่งอีเมลล์แจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
ช.บริหารจัดการคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณและเว็บไซต์
และเราจะไม่ส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบ ทางตรง

 

4. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เมื่อมีเหตุจำเป็นเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
ก. เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่กฎหมายระบุความต้องการไว้
ข. เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาด ว่าจะดำเนินการ
ค. เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหา, ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการ ป้องกันกรณีฉ้อโกง เป็นต้น
ง. เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์ หรือในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล นอกเหนือจาก กรณีทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาแล้วนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของคุณ แก่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

5. ความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ทางบริษัทฯ มีกระบวนการทางเทคนิคที่รัดกุม และมีการจัดระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลทั้งหมด ที่คุณมอบให้ไว้ในฐานจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง ข้อมูลทางอิเล็คโทรนิคส์ทั้งหมดที่ใช้ในการรับและ ส่งข้อมูลจากทางบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งผ่านข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เราไม่สามารถการันตีความ ปลอดภัยได้ทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้คือ การเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานของคุณ อย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย

ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยการแจ้งและประกาศโดยตรงทางเว็บไซต์ ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้คุณหมั่นคอยตรวจสอบถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสเพื่อพิจารณาว่า คุณยังยอมรับตามข้อเสนอเหล่านี้หรือไม่ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อาจจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ให้ คุณทราบโดยทางอีเมลล์ด้วย

7. สิทธิของคุณ

คุณอาจแจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ จัดส่งข้อมูลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจแจ้งความประสงค์ไม่ให้ บริษัทฯ เข้าใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยการแจ้งกลับทางเราได้ในทุกกรณี

8. เว็บไซด์อื่นๆ

ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

9. การปรับเปลี่ยนข้อมูล

กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

10. การติดต่อ

หากคุณมีปัญหาหรือข้อข้องใจประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ กรุณา สอบถามมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลล์ของบริษัทฯ ได้