Terms & Conditions

Terms & Conditions

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ https://setl.co.th/ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า ”เว็บไซต์นี้” หมายถึง https://setl.co.th/ ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก 
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

 

การใช้งานเว็บไซต์

– เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอ ๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการอยู่ตลอด 
– เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง หรือภาพ กราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เป็นของ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ไปเผยแพร่ที่อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD.
– เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับ ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย อย่างถึงที่สุด
– คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใด ๆ ในการรวบรวมข้อมูลของ ลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา
– คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots), เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่น ๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูล จากบริการของ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
– คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใดของ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

 

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. ไม่รับประกัน หรือรับรองความ เที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใด ๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เราไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึง ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ คุณจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 
เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องยินยอมให้ และ/หรือ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. มีสิทธิในการใช้ข้อมูล ดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ใน เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใด ๆ ทั้งสิ้น และ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่ เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ ละเมิดลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

 

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ SUMITOMO ELECTRIC THAILAND LTD. , กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

 

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและ เงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อกำหนด